Het Vrijzinnig Centrum wordt gerund door een enthousiaste ploeg vrijwilligers. Zij zorgen onder meer voor de wekelijkse parlé poincaré, het goed bestuur en het samenwerken met de verenigingen. Want ook alle vrijzinnige verenigingen uit de regio kunnen terecht in het centrum. Meer hierover bij vrijzinnigheid in de regio.

Het Vrijzinnig Centrum DE SCHAKEL stelt ook een vrijzinnig humanistisch consulent te werk. Bij hem kun je terecht met al je vragen over het vrijzinnig humanisme in het algemeen en de praktische werking van het Vrijzinnig Centrum in het bijzonder, via: consulent[a]vcdeschakel.be of 015 21 24 71.