Feest Vrijzinnige Jeugd Mechelen

Het Feest van de Vrijzinnige Jeugd richt zich tot de leerlingen niet-confessionele zedenleer van het laatste jaar van het basisonderwijs. Het wil de overstap van kind naar jongvolwassene een symbolische plaats geven. Dit gebeurt tijdens een korte maar sfeervolle plechtigheid op zondagvoormiddag.

secretariaat: p/a VC De Schakel, 

Steenweg 32, 2800 Mechelen
015 21 24 71
contact[a]vcdeschakel.be

 

Grijze Geuzen Mechelen

Logo Grijze Geuzen MechelenDe Grijze Geuzen Mechelen brengt 50-plussers samen vanuit een vrijzinnige levenshouding. We willen een zinvolle ontmoetingsgelegenheid bieden om na te denken en te discussiëren. Iedereen die dit in alle openheid en met respect voor de andere wil doen is welkom.

De Grijze Geuzen bezoeken tentoonstellingen, babbelen aan de bar, organiseren iscussienamiddagen over verschillende onderwerpen en nog veel meer. Op deze gezellige activiteiten in leuk gezelschap leren we altijd iets bij.

Ook leggen de Grijze Geuzen accenten op beleidsvlak met specifieke aandacht voor de seniorenproblematiek.

Contact: grijzegeuzen[a]vrijzinnigmechelen.be of 015 21 85 21

huisvandeMens Mechelen

“Als vrijzinnig humanist geef je zelf zin aan jouw leven.” Op dat principe stoelt de werking van het huisvandeMens. Je kan er terecht voor informatie en morele bijstand. Onze consulenten kennen de métier van het luisteren en helpen je terug op je eigen weg. Indien je wil stilstaan bij een belangrijk moment in je leven, dan maken we graag ruimte en tijd om samen tot een plechtigheid op maat te komen. Iedereen is welkom en onze dienstverlening is kosteloos.

een initiatief van deMens.nu
H. Consciencestraat 9
2800 Mechelen
T 015 45 02 25
mechelen[a]deMens.nu
www.deMens.nuwww.antwerpen-demens.nu

Humanistisch Verbond Mechelen

Het Humanistisch Verbond Mechelen verenigt vrijzinnigen van Mechelen en omgeving die vrij denken en doen. Wij willen de vrijzinnigheid in Mechelen een inhoudelijk elan geven door zowel lokale als bovenlokale thema’s onder de aandacht van de leden te brengen en hen daarover te informeren. Daarbij besteden we uitgelezen aandacht aan de thema’s die door de overkoepelende vrijzinnige organisaties (de Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging en demens.nu) op de agenda worden gezet.

Alle info op www.hvvmechelen.be

Contact:info[a]humanistischverbondmechelen.be

MeLeMo

Melemo staat voor Mechelse Leerlingen Moraal en is een jongerenafdeling voor kinderen tot 14 jaar. MeLeMo bestaat uit een groep enthousiaste vrijwilligers die activiteiten organiseren voor de Mechelse leerlingen moraal (‘niet-confessionele zedenleer’). De activiteiten hebben niet alleen een grote pedagogische waarde, ze zijn ook superleuk!

 

 

Vermeylenfonds Mechelen

Het AVF is een sociaal-culturele vereniging die mensen met elkaar verbindt in de Vlaamse gemeenschap. Honderden actieve vrijwilligers vormen de massieve onderbouw van dit netwerk, dat zich engageert in volgende ambities:

  • Mensen op een laagdrempelige manier aanzetten tot participatie aan kunst en cultuur. Maar ook het omgekeerde: kunst en cultuur tot bij de mensen brengen.
  • Een op emancipatie en duurzaamheid gericht socialistisch gedachtegoed uitdragen, waarbij sociaal-economische tendensen in vraag worden gesteld.
  • Zich actief inzetten voor een duurzame relatie met onze planeet, waarbij ecologische bewustwording een prominente plaats inneemt.
  • Een Vlaams cultuurfonds van wereldburgers zijn, die diversiteit en interculturalisme vormgeven in onze activiteiten.
  • Bouwen aan een open en sociaal bewogen vrijzinnig humanisme, waarin niet het wij-zij denken, maar verbondenheid de kern vormt en waarin de gedachten van de eigenzinnige mens vrij zijn.

Meer info: vermeylenfondsmechelen.weebly.com

Vrijzinnig Mechelen

vrijzinnigmechelenVrijzinnig Mechelen is een lokale organisatie voor vrijzinnigen uit de regio. Zij heeft als taak de belangen van de vrijzinnig humanisten te behartigen en de vrijzinnigen te informeren of bij te staan waar nodig. 

Tevens bieden we een divers activiteitenprogramma aan.

Meer info op: www.vrijzinnigmechelen.be

Contact: secretaris[a]vrijzinnigmechelen.be