Vrijzinnig Rumst - Volwassenvorming

De volwassenenvorming van Vrijzinnig Rumst wil door middel van een gevarieerd activiteitenprogramma de vrijzinnige gemeenschap in de gemeente versterken.

Op regelmatige basis organiseert zij lezingen en debatten over actuele en maatschappelijk relevante onderwerpen. Ook voor vragen over vrijzinnige thema’s of belangenkwesties in de levensbeschouwelijke sfeer kun je bij de volwassenenwerking van Vrijzinnig Rumst terecht.

kern.rumst[a]vrijzinnigmechelen.be

OVM Rumst

Met haar werking richt OVM Rumst zich specifiek naar de jongeren, leerlingen niet-confessionele zedenleer en hun ouders. Het Lentefeest, het Feest Vrijzinnige Jeugd, het Sinterklaasfeest, … dit zijn maar enkele activiteiten die zij jaarlijks organiseren.

Ook publiceren zij ‘De Vrijzinnige’, een ledenblad met info over de activiteiten en leuke puzzels en tekeningen voor de kinderen.

ovm.rumst[a]vrijzinnigmechelen.be