HVV Bonheiden

Enerzijds biedt HVV Bonheiden een kwaliteitsvol activiteitenprogramma aan voor een ruim publiek. Anderzijds verdedigt de kern de vrijzinnig-humanistische aangelegenheden in Bonheiden.