Welkom

De ‘Parlé Poincaré’ zal terug op een veilige manier doorgaan zodra de coronamaatregelen dit toelaten.
Als de horeca ook binnen weer open mag, verwelkomen we u met een brede glimlach!


Het Vrijzinnig Centrum De Schakel is een ontmoetingsplaats en inspiratiebron voor iedereen die het vrije denken genegen is. Het is ook de thuisbasis van de vrijzinnig humanistische verenigingen in de regio.

Het vrijzinnig humanisme is een levensbeschouwing die de mens centraal stelt. Vrij van dogma’s en met een kritische, onderzoekende geest, zoekt een vrijzinnig humanist naar waarheid en zin in zijn leven.

Vrijzinnig humanisten doen aan “vrij onderzoek”: niet alles zomaar geloven, maar zelf dingen onderzoeken en een gefundeerde mening vormen. Open discussies worden niet uit de weg gegaan, overtuigingen kunnen worden herzien en ‘zekerheden’ kunnen opnieuw in vraag worden gesteld …

Naast het vrije denken zijn vrijheid, gelijkheid en verbondenheid de hoofdingrediënten van een vrijzinnige kijk op het leven.

Het Vrijzinnig Centrum DE SCHAKEL is lid van de Federatie Vrijzinnige Centra een lidorganisatie van deMens.nu, de koepel van alle vrijzinnige verenigingen in Vlaanderen. En deMens.nu is op haar beurt aangesloten bij de ‘International Humanist and Ethical Union’, een verbond van vrijzinnig humanistische en niet-religieuze verenigingen en individuen op wereldschaal.